En bra lärdom av föräldraskapet:

Allting går att städa upp.

Kommentarer