Jamen hej,

jag har lunch på kontoret. Idag har vi sett på film på jobbet. Arbetsgivaren vill sprida kunskap om hållbarhet och det innebär att vi tittar på olika filmsnuttar och sen pratar om innehållet.

I en av filmerna idag berättade professorn Johan Rockström om det han kallar planetary boundaries, alltså, var gränserna går för hur människorna kan bete sig utan att störa naturens balans för mycket. Ett exempel är var gränsen går för hur mycket växthusgaser vi kan släppa ut utan att förhållandena blir farliga. Det visar sig att det är ganska lite. Faktiskt har vi redan överskridit den gränsen. Vi har också redan gått över gränserna för hur många djurarter man kan utrota och hur mycket fosfor och kväve man kan släppa ut utan att riskera dramatiska följder.
Nu var det ju så att forskarna som jobbar med det här helt enkelt vill sätta ihop ett faktabaserat material att arbeta efter här i världen, men jag är för katastroforienterad för att babbla om ekologiska bananer efter en sån grej.

Min chef: "Vad tänker du, Malin?"
"Jag har dödsångest. AAAAH!"
*hoppar ut genom fönster*

Kommentarer