Det är tyst på facebook

och jag hoppas att det fortsätter att vara det. Bland de som visat sina sympatier med Sverigedemokraterna den senaste tiden, alltså. Jag hoppas att den ljuva tystnaden fortsätter länge.