Disktrasan som visste för mycket.

Bör bytas ut snarast.