Har räknat ut att jag har

fem och en halv arbetsdag kvar.

Ja.

Då vet vi.