Föräldravrålet

Jag har skrivit på för föräldravrålet, som är ett projekt för att få politikerna i Sverige att förstå att klimatfrågan är viktig för många. Namnet Föräldravrålet syftar på att det är våra barn som kommer att drabbas av de förvärrade effekterna av klimatförändringarna som just nu är på väg att eskalera. Men det handlar förstås inte bara om mitt barn, utan alla barn i hela världen. De är oskyldiga människor som dras in i en katastrofal framtid utan att ha orsakat den och utan verktyg att förhindra den.

Idag har vi en plågsamt tydlig kunskap om den kris som bruket av fossila bränslen orsakar. Att inte agera nu för att förändra samhället är att medvetet orsaka lidande och död för den generation som just nu tultar i blöjor. Vi, alltså vanligt folk och världens ledare, har därför ansvaret för att hejda den här utvecklingen.

Politiker gör det som folket vill. Därför hoppas jag att du också kan visa att klimatfrågan är viktig för dig, genom att skriva på för föräldravrålet.