Efter första dagen på förskolan:

Den berörda visar inga tecken på missnöje.