Kortison.

När C blev fri från c-papmaskinen som triggade hennes andning fick vi börja ge henne de dagliga inhalationerna med hjälp av en speciell apparat. Tidigare hade medicinerna getts via c-papslangen. Jag och N blev instruerade av en sköterska, sen gick hon ut medan vi började ge C inhalationen.
Ett par veckor senare när en sköterska kom in med inhalationsampullen sa hon
"Ni torkar väl ur munnen på henne efteråt? För kortisonet."
Nej, det gjorde vi inte. Vi hade inte förstått att vi skulle det. Ännu senare fick vi klart för oss av en omtänksam, viskande sköterska att vi hade förväntats att rengöra apparaten på ett speciellt sätt varje dag.