Svenska serieförlagets senaste inköp:

Tantväska, för att frakta böcker i. Fulländad atmosfär i bilden, tagen på mitt kontor.