Jag bara

dricka rött te och skälla på folk, ställa krav.