Tillfällen då jag lett för mig själv i veckan.

Då jag öppnade locket till matlådan med ratatouille.

När damen bredvid mig på bussen steg av och jag flyttade till fönsterplatsen, för tio minuter ensam med Caitlin Moran.