Vetenskapens värld.

Något jag tog upp med N för några veckor sedan var det här med rumtidsväven. Vad den är gjord av, menade jag. Efter den senaste boken om naturlagarna som jag läste så började jag fundera på det. Jag hade läst om gravitationen och relativitetsteorin många gånger. Du vet, hur det funkar brukar illustreras med en bild där jorden sjunker ner som en blykula i en gummimatta och den lilla månen rullar längs kanten på fördjupningen som en stenkula. Jag ba, alltså den här väven. Den som jorden och månen och allt som finns ligger i. Finns den? Är den gjord av något, eller är den bara som en metafor?

Det här hade även andra människor börjat fundera på när relativitetsteorin blev bekräftad, och senaste avsnittet av Vetenskapens värld handlade om just det, den kosmiska väven. Jag blev uppspelt. Experiment har visat att rumtidsväven faktiskt är gjord av något. Den finns, alltså. Tomrum är inte tomt. Själva det som all materia och all energi finns inuti, är också något. 

Jag hann se halva programmet innan C blev för otålig och ville gå ut och leka.