"Om vi inte gjorde något alls, sa man då, så skulle vi hamnat där vi är idag."

"Och nu är vi alltså här." Ur Forskning & framsteg #8.