Är du redo för lite hårda tag?

Eller, som en fortsättning på mitt förra och bedjande inlägg - fucking rise up. Engagera dig, rösta grönt, klicka ja på naturskyddsföreningens grejer på facebook, skriv till ansvarig minister om att vi inte vill ha det så här. Jag har ingen lust med en framtid för C där vi vet att allting kommer att bli sämre och sämre. För alla i hela världen. Det som våra egna gör nu, som Vattenfall, trafikverket och regeringen, får konsekvenser för våra barn, det är inte bara nåt flams. Det försämrar våra liv och det är därför inte okej. Tror de att de kan lägga planer som motverkar chanserna till en bra framtid och att jag bara ska sitta här och lyssna artigt på det? Men gör inte det här dig förbannad?

When Vattenfall explained to regeringen why it would be a good idea to invest more in brunkol: 


Från When you’re in miljörorelsen.