Barnförsäkring för små barn.

Äntligen har vi fixat Cs barnförsäkring. Det var inte det lättaste. Från början hade vi alla våra försäkringar hos Länsförsäkringar, så jag började med att ansöka där. Deras blankett hade frågor som vi inte kunde besvara, alltså, det finns ingen möjlighet för oss att räkna upp samtliga undersökningar och kontroller som C gick igenom under sina första sex månader utanför magen till exempel. Därför kändes det lite jobbigt.

Ett samtal till sjukhuset visade att det är försäkringsbolaget som ska begära ut journalen för att själva göra en bedömning och det gjorde mig lättad. Jag skrev  mitt medgivande och skickade in försäkringsansökan. Efter någon månad kom det hem ett brev med ett avslag. Det visade sig att den enda rutan Länsförsäkringar brydde sig om var den där jag skrivit Cs födelsevikt. På grund av att hon kom så tidigt gjorde Länsförsäkringar nämligen ingen individuell bedömning alls, utan vägrade att försäkra henne. För att gruppen för tidigt födda oftare har hälsoproblem än andra barn. De hade inte tittat på Cs journal. Jag tyckte att det var dumt. 

Då begav jag mig ut till det fantastiska Familjeliv, var slogan är Någon har haft samma problem som du. Och mycket riktigt fanns en diskussion bland föräldrar till för tidigt födda som försökt få barnförsäkring. Som det ser ut nekar alla försäkringsbolag utom ett för tidigt födda barn att få försäkring. Det som inte nekar heter If.

Nu har C fått en försäkring via If. De har varit tillmötesgående, läst journalen och vi får en försäkring för C som innehåller vanligt skydd med undantag för hennes konstaterade luftvägsbesvär. Förstås! Jag hoppas att det här kommer att funka bra för oss. Och till de andra försäkringsbolagen - fuck you.