Frågor och svar om Barna Hedenhös i Amerika.

Är barn smarta? Ja. Är vuxna närvarande och kan förklara rasistisk historia för barn medan de läser? Förhoppningsvis. Påverkas barn mer av sin sociala närmiljö än av litteratur? Ja.

Så då är det bra att fortsätta ge ut barnböcker med rasistiska skildringar?

NEEEJ.

Av vilken anledning finns en kamp mot rasism, är det på grund av vita, nervösa medelklassföräldrar? Nej, det är tack vare ickevita grupper som för en kamp mot det strukturella förtryck som de utsätts för.

För vems skull ska vi sluta att göra nyutgåvor av barnböcker med rasistiska stereotyper, är det för att det är "jobbigt" för oss vita att läsa ord som neger och rödskinn för våra barn? Nej, det är för att barnet som har brun hud ska kunna läsa barnböcker utan att se sig själv skildrad på det viset. De ska inte behöva ta sånt.

Meh, är det verkligen så farligt, handlar inte det här om ett enskilt fall med karaktärer som av en slump skildras som lite korkade? Nej, det finns en historia av att skildra icke vita som dumma i barnlitteraturen som beror på rasism. Det är inte en slump, utan ett mönster och en struktur som löper genom vår äldre barnlitteratur. Det vill vi lägga bakom oss nu. Eller hur?

Bakgrund:
Barna Hedenhös-böcker kritiseras för rasism
Anklagas för rasism - dras in
Bertil Almqvist var en utpräglad antirasist

Sista frågan, är det censur att avstå från att göra ett nytryck av en barnbok med rasistiska stereotyper? Nej.