Hur prata könsroller i förskolan?

Hej! Hur ska man ens börja att prata om genusfrågor på förskolan? Har du någon gång tagit upp en sån sak? I vilket sammanhang gjorde du det? Hur sa du? Jag vet att det förekommer att rätt så traditionellt tänk där C spenderar dagarna. Jag tror inte att pedagogerna jobbar med genusfrågor alls? Eller har tänkt på sånt? Det här är ingen storstadsmiljö där en massa högutbildade resursstarka föräldrar har krävt sin rätt i förskolorna, det är inte så. Man kan liksom inte "välja" förskola i Luleå, det förekommer ingen konkurrens på det sättet. Hjälp mig!