Tillägg.

Jag kommer ju förstås inte att yrka på avdrag för overallen i deklarationen.