Forts. på nedan.

Jag har ju förstås krupit in på Rusta. Fattar du väl.