Glad att

det inte är något tyngre än kaffe man är beroende av, med tanke på hur besvärligt det var att släppa detta bruna guld.