Rymden.

"Universumen utvidgas hela tiden. Och rymden mellan universumen utvidgas också." 
Va? Rymden mellan universumen?! Jaha. Det var ju skönt, att det finns rymd där.