Apropå

Apropå min text om att marknaden är till för oss, inte tvärt om:


Från den här krönikan av Lars Strannegård, professor i företagsekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm och ledamot i Kulturrådets styrelse.