Från hell till hyll.

Det som N hyvlade på igår var fem hyllplan som nu bildar en bokhylla i arbetsrummet, där det tidigare fanns ett helvete.
Kalle Anka ovan bryter mot regeln ingaandraböckerfårröravidPratchett.