När någon frågar mig om "det inte finns mycket pengar i serieböcker".