För barnbarnen.

Rösta på den som vill det här:

· Avskaffa subventionerna för fossila bränslen.

· Införa utsläppsrätter eller skatt på koldioxid.

· Ge stöd och bra villkor för förnybar energi.

· Förhandla fram internationella avtal så att alla länder inför samma åtgärder.


Hälsn. /IPCC