Hellre fet än kursiv.

Formgivarfras att skriva på en t-shirt.