Obs, alla kan kommentera nu.

Bör jag väl berätta.