Feminist bekänner.

Jag vet inte vad "intersektionalitet" betyder.