Tidningen Plåstra nummer 1.

Normal- och punkupplaga.