Den norrbottniska inställningen till kärlek.

Det pratades lite om kärlek i ett sammanhang jag befann mig nyligen. Synpunkter som luftades:

Det ska inte vara rosa moln, det funkar inte.
Livet ska vara svårt.
Folk som skiljer sig efter 60 års ålder, vad tror de att de har för sig? Har de väntat så pass länge får de väl härda ut till döden.
Man måste ha gemensamma intressen.

Själv vet jag inte om jag tycker man måste ha så mycket intressen som är gemensamma, men jag tycker att man måste ha intresset av att prata med varandra. Men å andra sidan: 
"Det är mitt och Annikas gemensamma intresse för modelljärnväg som har hållit vårt äktenskap så starkt" säger hypotetiskt par som gillar att bära matchande mössor.