Att jag har jobbat med InDesign-filer i hundra år

och aldrig har använt funktionen "packa" förrän i sommar...

*ser religiös ut*