Ignorance unacceptable, urgency clear, opportunities grand.

Vi lever i en tid. Må jag säga. En avgörande tid.

Världens viktigaste rapport om klimatförändringarna har kommit från den internationella klimatpanelen IPCC. Den är en sammanfattning av typ allt som är skrivet om klimatförändringarna av hundratals forskare från hela världen och varje mening i rapporten har godkänts av alla världens länder.

I den står det:
Den globala uppvärmningen orsakar redan effekter över hela världen.
Vi har väldigt lite tid på oss om vi ska förhindra de värsta effekterna av klimatförändringen.
Världens utsläpp av växthusgaser måste ner till noll till år 2100.

– Även om vi drar ned på vår standard kan det inte att ändra det faktum att vårt utrymme att använda fossila bränslen kommer att vara slut år 2030, säger Paul Watkinson, ledare för Frankrikes förhandlingsdelegation.

Att ställa om till ett hållbart samhälle kommer att kosta pengar, men inte så mycket. Det skulle bli mycket dyrare att inte ställa om. Den totala kostnaden för omställningen beräknas till 0,06 procent av världens sammanlagda bruttonationalprodukter.

Inläggets rubrik kommer från miljöprofessorn Johan Rockströms twitterkommentar på IPCC-rapporten.

Kommentarer