Betydelsen hos ett namn.

Jag har aldrig tyckt att mitt namn är vackert. Jag har bara vetat att det är mitt namn och att jag älskar det. Jag skulle aldrig byta bort Malin.

Kommentarer