Förändra attityder hos SD-väljare

Jag utgår ifrån Linköpings universitets studie som visar att SD-väljarna har fördomar mot invandrare och speciellt muslimer och att motivet till att de röstade på SD var rasistiskt.

Sammanfattning här, 3 sätt att arbeta med att förändra attityder hos SD-väljare:

1. Öka väljarnas självkänsla

Rasism är en attityd gentemot en grupp som fyller ett psykologiskt behov, nämligen det som kallas personförsvarsfunktionen. (Detta enligt modellen av Katz.) Behovet är att stärka sin egen självkänsla genom att sparka på den som står lägre i rang.
Vi kan förändra attityden genom att stärka självkänslan hos SD-väljarna.
Människors självkänsla blir starkare av

  • Utveckling framåt i livet
  • Att få bekräftelse, bli sedda. ”Jag ser att du…”
  • Att vara med och påverka (lokalt, i sin kommun, på sitt jobb, i sin närmiljö)

2. Minska rasismen, öka toleransen

Själva rasismen i samhället bör också motverkas. Det är möjligt genom att arbeta för tolerans och mångfald genom till exempel tillsammansskapet. SD-väljaren i genomsnitt är en man, 44 år, med låg- till medelinkomst. Han har en kort utbildning. Han är sentimental, orolig för framtiden, uppgiven och misstrogen. Vi vill att han ska sluta ha fördomar. Du kanske är släkt med den här personen och då har du en unik möjlighet att prata med honom, eftersom han tycker om dig.

3. Blottlägga konflikt mellan självbild och agerande

Det här är egentligen ett sätt att ändra beteendet snarare än att förändra attityder. Kognitiv dissonans är när ens handlingar går stick i stäv med ens attityd. Det mesta tyder på att det är svårt att ändra beteenden genom att påpeka en sådan inre konflikt, eftersom människor rationaliserar sitt beteende för sig själva i hög grad. Men om SD-väljarna vill se sig själva som goda finns det en möjlighet att åstadkomma en förändring.

  • Om SD-väljare hävdar att de inte är rasister eller inte ser sig som rasister
  • SD exponeras som ett rasistiskt/fascistiskt parti

Genom att benämna SD som rasistiskt och fascistiskt och visa upp deras rasistiska politik och nynazistiska historia skulle den kognitiva dissonansen potentiellt kunna öka hos väljargruppen, de som har en moralisk kompass som säger att ”rasism är fel”. Vilket i optimala fall skulle leda till att de ändrade sitt beteende på grund av detta.

Kommentarer