Ernst Wigfors, socialdemokratisk finansminister 1936-1949:

"Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet."
I Tio lektioner i matlagning av Lotta Lundgren, som jag började läsa igår, finns Wigfors citat med, men där finns av okänd anledning även "laga mat" med bland de skapande aktiviteterna.