Nu smälter tundran, tänker jag bara.

"Forskarna tror att explosionerna orsakats av fickor av metangas som frigjorts till följd av att medeltemperaturen stiger i området. Indirekt skulle det därför kunna vara en effekt av den globala uppvärmningen." Ur DN.
Sju stora slukhål har hittats i Sibirien. Jag tycker att det här är skrämmande. Att den ryska tundran börjar släppa ifrån sig den metangas som finns lagrad i den är ett scenario som finns inom klimatforskningen och som innebär allvarliga konsekvenser. Metangas är en växthusgas som är mycket mer potent än koldioxid. När metangas som hållits inkapslad i jorden börjar komma ut i atmosfären gör det att jorden värms upp ännu snabbare, ännu mer av våra isar smälter och i slutändan kan vi människor inte göra någonting åt det hela. Om man inte kan stoppa såna här naturliga depåer av gas från att spridas ut i atmosfären kommer vi till en tipping point då det inte spelar någon roll vad vi människor gör, det blir för sent.

Klimatförändringarna är en av mina stora oroskällor. Jag tror att jag tänker på klimatförändringarna varje dag. Jag tror det beror på att jag har jag lärt mig så mycket om dem, både de aktuella klimatförändringarna och såna som har hänt i urhistorien och vad de inneburit. Det här med att en massa metangas frigjordes på grund av global uppvärmning har hänt förut. Jag läste en bok om det som hette "When life nearly died". Det var en jättebra bok som orsakade att jag fick svår ångest.

Jag tänker att forskarna ändå säger att vi har några år till på oss att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Så rent faktum-mässigt är det alltså möjligt. Trenderna är kanske inte så positiva, men det är faktiskt fortfarande möjligt.

Idag skrev två forskare från Chalmers en bra debattartikel om det i Göteborgs-Posten.