Minnesanteckning.

Hej Malin, du har bokat tåg och hotell för Stockholmsresan i maj. Kul va? Stockholms internationella seriefestival, här kommer jag!