Mycket nu.

Förut tyckte jag att livet var så fullpackat att jag inte hann med någonting, nu tycker jag att livet är fullpackat av saker som jag hinner med.