Nu är den färdig.

Koggen som ska finnas på en skylt i Gammelstadsvikens naturreservat.