På nära håll.

Livet på en stubbe.

Traktor.

Lingon.

Smutsen på vår bil.