Mp och V kan inte trolla.

Det förekommer kritik mot ett av två partier som är emot en försäljning av Vattenfalls brunkol, för att de inte ensamma har stoppat planerna på en försäljning. Det krävs riksdagsmajoritet för att få brunkolet att stanna i marken. Ställ samtliga övriga partier till svars och be dem försvara sitt beslut att sälja brunkolsverksamheten och förvärra klimatförändringarna. Hur försvarar de detta?

Kommentarer