Smältost och annat.

Hej!
Jag vet inte liksom, man har ju landat i sig själv va.
"tills hon gick under av längtan efter smältost"

Jag uttrycker mig visst något osammanhängande.

Tänker en del på det svåra och tunga arbetet; det är att ge människor vad de behöver och att alla ska kunna känna att deras behov kommer att tillgodoses i framtiden, alltså att de ska känna framtidstro. Mycket av problemen i Sverige kommer ur att människor upplever att de inte kan påverka sina liv.

Härom veckan var jag på en utbildning om medborgardialog och jämlik hälsa och blev oerhört inspirerad.
Fakta: det bästa som bra dialog mellan politiker och medborgare ger är social hållbarhet.
Fakta: det är viktigare för människors hälsa att kunna påverka sitt liv än bra kost och motion.

Nu ska jag på måndagsmöte med kontoret, hejrå.

Kommentarer