En teammedlem i biktbåset.

Tycker ibland att jag växlar enbart mellan att vara arg över att N gör för lite i hushållet till att ha skuldkänslor över att jag gör för lite i hushållet.

Borde väl finnas något mittemellan kan man anse.

dkslaöfjdkslaköfd

Kommentarer