Dagspress.

Ett fenomen inom lokalpressen idag är att en krönikör skriver en text som delas på internet av jättemånga, sedan skriver tidningen en artikel om att texten blev delad av jättemånga. Sen blir artikeln om att texten blev delad av jättemånga delad av jättemånga och sedan skriver tidningen en artikel om att artikeln om att texten blev delad av jättemånga blev delad av jättemånga och sen