"Men det var väl på tiden"

Jag har nått ett av mina mål, att bli politiker. På MP Luleås årsmöte valdes jag in som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Det ska klubbas av kommunfullmäktige på måndag, men till dess firar jag i förskott. Det känns spännande och roligt.

Kommentarer

L sa…
Grattis! Ett välment råd: ta dig tid att sätta dig in i skollagen! Det finns inget värre än politiker som sitter och fattar beslut om förskola och skola och så är de inte pålästa ens om vilka grunder som gäller. /hälsar kommunanställd inom barn- och utbildningsförvaltningen
Malin sa…
Tack för rådet!