"Men det var väl på tiden"

Jag har nått ett av mina mål, att bli politiker. På MP Luleås årsmöte valdes jag in som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Det ska klubbas av kommunfullmäktige på måndag, men till dess firar jag i förskott. Det känns spännande och roligt.