Nu kan du få bli äkta och inte bara ironiskt glad.

Ett mer specifikt googlande har gett följande resultat om omvärlden.

  1. Globalt sett blir människor rikare. Däremot ökar inkomstklyftorna mellan rik och fattig på jorden. Det gäller även i Sverige, där skillnaderna ökar. Så det är en bra sak med en dålig sak i sig.
  2. Förväntad livslängd för människor på jorden ökar. Genomsnittlig livslängd har fördubblats sedan år 1900 fram till idag.
  3. Våldet minskar generellt sett i världen. Där krig pågår är krig fruktansvärda. Men det förekommer totalt sett mindre våld människor emellan nu än tidigare.
  4. Antalet länder som har demokrati har gått om antalet länder som har envälden. 
Tänk på det här nästa gång allt känns prutt.  notering till mig själv