Illustrationer: flaskmatning, amning, mjölkpumpning.