Orsak och lösning.

Jag vill bara säga att vi har en global kapitalistisk ekonomi som har flyttat bort makten från människor, lokalsamhällen och nationer och att det gör att folk, trots att de lever i demokratier, förlorar makten över sina liv. Och att det orsakar en låg självkänsla hos många, som leder till den psykologiska försvarsmekanismen rasism. Och att nationalistiska och rasistiska rörelser växer på grund av detta. Och att lösningen på det såklart är att byta ekonomiskt system, men att en lösning på närmare håll är att politiker jobbar med medskapande dialoger med invånarna för att öka invånarnas faktiska makt över sina liv och över samhällsutvecklingen. Okej, det var bara det.