De två parallella spåren.

Nu när jag har lärt mig om oljetoppen, peak oil, har jag noterat att kunskapen om detta finns hos andra. Jag ser det till exempel när nationella samordnaren för något (digitalisering?) intervjuas i P1 och säger att all utveckling hittills har ökat samhällets sårbarhet och känslighet. Och när en doomknarkande bekant på facebook skriver till sin kompis att peak oil redan har inträffat och spekulerar vulgärt i hur många människor som "måste dö" som följd av detta. Men kunskapen har inte funnits hos mig.

De dramatiska följderna av peak oil innebär att två parallella spår löper bredvid varandra in i framtiden. Det är spåren som Therese Uddenfeldt pratade om i sin radiointervju förra veckan. Det ena är vår växande, allt mer avancerade civilisation, med en välfärd som är byggd på olja. Det andra är vår krympande, kollapsande civilisation, som måste trappas ned när tillgången på billig olja sjunker. 

Ett litet detektivuppdrag jag har gett mig själv i år är att ta reda på: var tar pengarna vägen? Bara sen jag började engagera mig politiskt för något år sen har följande hänt nära mig. Landstinget har funderat på att lägga ner och centralisera hälsocentraler i Luleå (det blev inte verklighet). Skolan i Luleå har beslutat en stor förändring för att lägga ner och slå ihop, centralisera, skolorna i kommunen. Badhusen i Luleå visade sig vara gamla och dåliga. Kommunen hade på förslag att lägga ner och centralisera allt till ett badhus i centrum (detta blev inte verklighet). Öppna förskolan ute i bostadsområdena går inte ihop. Kommunen beslutade att lägga ner och slå ihop verksamheten till en lokal i centrum. 
Alla de sakerna är försämringar av människors stöd och service och ett hot mot ett hållbart samhälle. Och det här är ju en utveckling som är typisk för allt överallt och som jag behöver förstå. Varför blir det mindre och mindre pengar till allt för varje år som går? Vi betalar skatt och allt är som vanligt. Varför gick det att bygga badhus, driva hälsocentraler i alla bostadsområden och ha byskolor för trettio år sen, men inte nu? Var tar pengarna vägen?

Nej, det är inte invandringen.

I sin bok This changes everything (jag läste aldrig ut den) skriver Naomi Klein att pengar flyttar sig från det offentliga till privatpersoner, från staten till en rik och mäktig elit, på grund av mekanismerna i vårt ekonomiska system kapitalismen. 
Ja, det stämmer ju och jag förstår det, som en princip. Men jag förstår inte orsakssammanhangen i praktiken. Hur gör kapitalismen att skolor måste läggas ner i Luleå? Vad är det som händer?

I Gratislunchen ser jag ett annat sammanhang. Sedan 2008 ungefär har det varit svårare att få fram billig olja. Kurvan för oljeproduktion är ganska plan, och att den är plan kan vara på grund av att fracking har ökat mycket. Men fracking är dyrt. Man spräcker berg genom att spruta ner färskvatten och får upp olja som kapslats in i sten. 
Så här förstår jag då det ekonomiska: Världen måste lägga mer pengar på att få fram energi och då blir det mindre pengar över till annat. Där, på den generella nivån, stannar min kunskap. Och jag behöver mer.

På konferensen i helgen handlade ett av seminarierna om framtiden för vården i Norrbotten. Det finns minst sagt stora utmaningar. Och lösningarna måste funderas fram, det finns inget självklart. Att bilda en storregion är ett till sätt att skapa effektiviseringar, som de jag har sett i mindre skala, när man slår ihop och centraliserar verksamhet.

Var tar pengarna vägen? Utredning pågår. 
Bidra gärna med din kunskap.

Hur som helst, de två parallella spåren finns inte bara i tankevärlden, utan går att se redan nu, i verkligheten. Jag har varit fascinerad av hur två olika rörelser kan springa jämsides med varandra och vara så olika. Varandras motsatser. 
Det ena spåret är hur snabbt världen utvecklas mot välstånd med bättre hälsa och jämställdhet. Allt färre dör i krig. I Sverige har vi en stark och etablerad rättviserörelse med feminism och rättigheter som omfattar allt fler, även i lagstiftning. Och många av oss är så rika att vi har börjat ägna oss åt små, dyra och hårt avlade hundar. 
Det andra spåret är Donald Trump, nationalismen, högerextremismen, EU:s murar mot flyktingar, den växande fascismen, SD. Det finns de som redan har förlorat väldigt mycket på det samhälle som vi har fått. 
Det tolkar jag som någon slags brytning mellan den värld vi vill ha och den värld vi kommer att få. Att andra spåret är en del i den förväntade nedtrappningen som kommer när resurserna sinar. De två spåren ser jag som en illustration av vår bipolära, polariserade värld.

Two face: