Livets förgänglighet.


Ett av Daffys offer.


Hallonbladste.